Odluka o konačnom usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1989. godine

NN 17/1990 (28.4.1990.), Odluka o konačnom usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1989. godine

SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH ZANATLIJA, UGOSTITELJA I PRIJEVOZNIKA HRVATSKE

Na temelju člana 121. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/89 i 57/89). te člana 211. Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske ("Narodne novine", br. 43/83 i 2/90), Skupština Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske, na sjednici održanoj 10. travnja 1990. godine, donosi

ODLUKU

o konačnom usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1989. godine

1. Zbog porasta nominalnih osobnih dohodaka svih radnika zaposlenih u SR Hrvatskoj u 1989. godini, koji u usporedbi s godinom 1988. iznosi 1499,6% mirovine svih korisnika mirovina kojima kalendarska godina 1989. za koju se obavlja usklađivanje, nije posljednja godina rada, usklađuju se od 1. siječnja 1989. godine za 1499,6%

2. Korisnicima razmjernog dijela mirovine, ostvarene primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju, pripada razmjerni dio mirovine uskađene prema odredbama ove Odluke.

3. Mirovine boraca narodnooslobodilačkog rata prije 9. rujna 1943. i španjolskih boraca koje su određene ili usklađene primjenom zajamčene mirovinske osnovice prema članu 53. stavu 4. odnosno članu 58. stavu 2. Zakona o osnovnim pravima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja ("Službeni list SFRJ", br. 23/82, 77/82, 75/85, 8/87, 65/87 i 87/89) usklađuju se od 1. siječnja 1989. godine prema odredbama točke 1. ove Odluke.

4. Kao osnovica za povećanja mirovina prema točki 1. do 3. ove Odluke uzima se konačno usklađena mirovina koja je korisniku pripadala na dan 1. siječnja 1989. odnosno na dan stjecanja prava, ako je to pravo stečeno poslije toga dana.

5. Usklađivanje mirovina prema ovoj Odluci obavit će Stručna služba Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske, po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja uz obračun isplaćenih iznosa mirovina povećanih prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. sijećnja 1989. ("Narodne novine", br. 8/90).

6. Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1989. godine.

Klasa : 142-14-90-01-1013

Urbroj : 342-22-01-90-1013

Zagreb, 10. travnja 1990.

Predsjednik Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske

Mato Travarević, v. r.