Odluka o konačnom graničnom iznosu najnižeg mirovinskog primanja od 1. siječnja 1989. godine

NN 17/1990 (28.4.1990.), Odluka o konačnom graničnom iznosu najnižeg mirovinskog primanja od 1. siječnja 1989. godine

SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH ZANATLIJA, UGOSTITELJA I PRIJEVOZNIKA HRVATSKE

Na temelju člana 92. stav 3. i 4. i člana 232. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/89 i 57/89) te člana 211. Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske ("Narodne novine", br. 43/83 i 2/90), Skupština Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske, na sjednici održanoj 10. travnja 1990. godine donosi

ODLUKU

o konačnom graničnom iznosu najnižeg mirovinskog primanja od 1. siječnja 1989. godine

1. Kao granični iznos najnižeg mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu, određuje se od 1. siječnja 1989. godine iznos od 310,20 dinara.

2. Prema graničnom iznosu najnižeg mirovinskog primanja Stručna služba Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske, po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja, odredit će novi iznos zaštitnog dodatka svim korisnicima mirovine koji imaju pravo na taj dodatak.

3. S danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o graničnom iznosu najnižeg mirovinskog primanja od 1. siječnja 1989. godine ("Narodne novine", br. 8/90).

4. Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1989. godine.

Klasa: 142-14-90-01-1013

Urbroj: 342-22-01-90-1013

Zagreb, 10. travnja 1990.

Predsjednik Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske

Mato Travarević, v. r.