Odluka o konačnom usklađivanju naknada za tjelesno oštećenje i osnovici za određivanje tih naknada od 1. siječnja 1989. godine

NN 17/1990 (28.4.1990.), Odluka o konačnom usklađivanju naknada za tjelesno oštećenje i osnovici za određivanje tih naknada od 1. siječnja 1989. godine

SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH ZANATLIJA, UGOSTITELJA I PRIJEVOZNIKA HRVATSKE

Na temelju člana 123. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine"), br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/89 i 57/89) i člana 112. i 211. Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvtske ("Narodne novine", br. 43/83 i 2/90) Skupština Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske, na sjednici održanoj 10. travnja 1990. godine donosi

ODLUKU

o konačnom usklađivanju naknada za tjelesno oštećenje i osnovici za određivanje tih naknada od 1. siječnja 1989. godine

1. Novčane naknade za tjelesno oštećenje usklađuju se od 1. siječnja 1989. godine za 1499,6%.

2. Kao osnovica za usklađivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje prema točki 1. ove Odluke služi iznos novčane naknade koji je korisniku pripadao na dan 1. siječnja 1989. odnosno na dan stjecanja prava na novčanu naknadu za tjelesno oštećenje, ako je to pravo stečeno poslije toga dana. Osnovica za određivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje počevši od 1. siječnja 1989. godine iznosi 166,00 dinara.

3. Usklađivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje prema točki 1. ove Odluke obavit će Stručna služba Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske, po službenoj dužnosti i bez donošenja rješenja, uz obračun isplaćenih iznosa naknada za tjelesno oštećenje usklađenih prema Odluci o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje i osnovici za određivanje tih naknada od 1. siječnja 1989. godine ("Narodne novine", br. 8/90).

4. S danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno štećenje od 1. siječnja 1989. ("Narodne novine", br. 8/90).

5. Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1989. godine.

Klasa : 142-14-90-01-1013

Urbroj : 342-22-01-90-1013

Zagreb, 10. travnja 1990.

Predsjednik Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske

Mato Travarević, v. r.