Odluka o izmjeni Odluke o naknadi dijela troškova za smještaj djece ometene u psihičkom ili fizičkom razvoju u organizacijama internatskog tipa

NN 17/1990 (28.4.1990.), Odluka o izmjeni Odluke o naknadi dijela troškova za smještaj djece ometene u psihičkom ili fizičkom razvoju u organizacijama internatskog tipa

SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH ZANATLIJA, UGOSTITELJA I PRIJEVOZNIKA HRVATSKE

Na temelju člana 91. i 211. Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske ("Narodne novine", br. 43/83 i 2/90) Skupština Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske, na sjednici od 10. travnja 1990. godine donosi

ODLUKU

o izmjeni Odluke o naknadi dijela troškova za smještaj djece ometene u psihičkom ili fizičkom razvoju u organizacijama internatskog tipa

1. U Odluci o naknadi troškova za smještaj djece ometene u psihičkom ili fizičkom razvoju u organizacijama internatskog tipa ("Narodne novine", br. 34/84, 10/85, 16/86, 19/87, 14/88 i 14/89) u točki 2. zamjenjuje se:

- iznos 21,60 iznosom 346,20

- iznos 23,00 iznosom 368,30

- iznos 24,40 iznosom 390,00

- iznos 25,70 iznosom 411,50

- iznos 27,10 iznosom 433,40

- iznos 28,40 iznosom 455,00

- iznos 29,80 iznosom 476,70

2. Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1990. godine.

Klasa: 142-14-90-01-1013

Urbroj : 342-22-01-1013

Zagreb, 10. travnja 1990.

Predsjednik Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske

Mato Travarević, v. r.