Odluka o izmjeni Odluke o novčanoj naknadi udovici osiguranika koja nije stekla pravo na porodičnu mirovinu

NN 17/1990 (28.4.1990.), Odluka o izmjeni Odluke o novčanoj naknadi udovici osiguranika koja nije stekla pravo na porodičnu mirovinu

SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH ZANATLIJA, UGOSTITELJA I PRIJEVOZNIKA HRVATSKE

Na temelju člana 85. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/89 i 57/89) te člana 82. stava 2. i člana 211. Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske ("Narodne novine", br. 43/83 i 2/90) Skupština Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske, na sjednici od 10. travnja 1990. godine donosi

ODLUKU

o izmjeni Odluke o novčanoj naknadi udovici osiguranika koja nije stekla pravo na porodičnu mirovinu

1. U Odluci o novčanoj naknadi udovici osiguranika koja nije stekla pravo na porodičnu mirovinu ("Narodne novine". br. 52/84, 19/87, 14/88 i 14/89) u točki 2. iznos 10,50 dinara zamjenjuje se iznosom 167,50 dinara.

2. Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1990. godine.

Klasa: 142-14-90-01-1013

Urbroj : 342-22-01-1013

Zagreb, 10. travnja 1990.

Predsjednik Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske

Mato Travarević, v. r.