Odluka o izmjeni Odluke o otpremnini bračnom drugu

NN 17/1990 (28.4.1990.), Odluka o izmjeni Odluke o otpremnini bračnom drugu

SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH ZANATLIJA, UGOSTITELJA I PRIJEVOZNIKA HRVATSKE

Na temelju člana 81. stava 3. i člana 211. Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske ("Narodne novine", br. 43/83 i 2/90) Skupština Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske, na sjednici održanoj 10. travnja 1990. godine donosi

ODLUKU

o izmjeni Odluke o otpremnini bračnom drugu

1. U Odluci o otpremnini bračnom drugu ("Narodne novine", br. 53/83, 19/87, 14/88 i 44/89) u točki 1. iznos 62,80 dinara zamjenjuje se iznosom 1.004,60 dinara.

2. Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1990. godine.

Klasa: 142-14-90-01-1013

Urbroj : 342-22-01-1013

Zagreb, 10. travnja 1990.

Predsjednik Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske

Mato Travarević, v. r.