Odluka o osnovicama osiguranja koje služe za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja i uplatu doprinosa za to osiguranje

NN 17/1990 (28.4.1990.), Odluka o osnovicama osiguranja koje služe za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja i uplatu doprinosa za to osiguranje

SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH ZANATLIJA, UGOSTITELJA I PRIJEVOZNIKA HRVATSKE

Na temelju člana 211. Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske ("Narodne novine" br. 43/83 i 2/90) Skupština Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske, na sjednici održanoj 10. travnja 1990. godine, donijela je

ODLUKU

o osnovicama osiguranja koje služe za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja i uplatu doprinosa za to osiguranje

Član 1.

Osiguranicima - samostalnim zanatlijama, ugostiteljima i prijevoznicima Hrvatske, utvrđuje se osnovica za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja kao i za obračun i uplatu doprinosa prema visini osnovice poreza iz osobnog dohotka.

Član 2.

Osiguranicima kojima je osnovica poreza iz osobnog dohotka utvrđena u iznosu od 24.000,00 dinara, odnosno nižim osnovicama poreza iz osobnog dohotka od 24.000,00 dinara godišnje, razvrstavaju se u osnovicu osiguranja u iznosu od 2.000,00 dinara mjesečno. Osiguranici s poreskom osnovicom iz osobnog dohotka u iznosu od 96.000,00 dinara i višim osnovicama od 96.000,00 dinara godišnje razvrstavaju se u osnovicu osiguranja od 8.000,00 dinara mjesečno.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1990. godine

Klasa: 142-14-90-01-1013

Broj: 342-22-01-90-1013

Zagreb, 10. travnja 1990.

Predsjednik Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske

Mato Travarević, v. r.