Odluka o osnovicama osiguranja koje služe za određivanje prava iz zdravstvenog osiguranja i za obračun i uplatu doprinosa za to osiguranje

NN 17/1990 (28.4.1990.), Odluka o osnovicama osiguranja koje služe za određivanje prava iz zdravstvenog osiguranja i za obračun i uplatu doprinosa za to osiguranje

SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA ZDRAVSTVA I ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH ZANATLIJA, UGOSTITELJA I PRIJEVOZNIKA HRVATSKE

Na temelju čl. 67. Statuta Samoupravne interesne zajednice zdravstva i zdravstvenog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske ("Narodne novine", br. 6/81. i 13/82) Skupština Samoupravne interesne zajednice zdravstva i zdravstvenog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske, na sjednici Vijeća korisnika održanoj 4. travnja 1990. godine, donijela je

ODLUKU

o osnovicama osiguranja koje služe za određivanje prava iz zdravstvenog osiguranja i za obračun i uplatu doprinosa za to osiguranje

Član 1.

Osiguranicima - samostalnim zanatlijama, ugostiteljima i prijevoznicima Hrvatske, utvrđuje se osnovica za određivanje prava iz zdravstvenog osiguranja kao i za obračun i uplatu doprinosa prema visini osnovice poreza iz osobnog dohotka.

Član 2.

Osiguranicima kojima je osnovica poreza iz osobnog dohotka utvrđena u iznosu od 24.000,00 dinara, odnosno nižim osnovicama poreza iz osobnog dohotka od 24.000,00 dinara godišnje, razvrstavaju se u osnovicu osiguranja u iznosu od 2.000,00 dinara mjesečno.

Osiguranici s poreskom osnovicom iz osobnog dohotka u iznosu od 96.000,00 dinara i višim osnovicama od 96.000.00 dinara godišnje, razvrstavaju se u osnovicu osiguranja od 8.000,00 dinara mjesečno.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1990. godine.

Klasa : 503-19-90-1010

Urbroj : 339-22-01-1010

Zagreb, 4. travnja 1990.

Predsjednik Vijeća korisnika Skupštine Samoupravne interesne zajednice zdravstva i zdravstvenog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske

Nikica Tudor, v. r.