Odluka o visini stope doprinosa za zdravstveno osiguranje u 1990. godini

NN 17/1990 (28.4.1990.), Odluka o visini stope doprinosa za zdravstveno osiguranje u 1990. godini

SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA ZDRAVSTVA I ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH ZANATLIJA, UGOSTITELJA I PRIJEVOZNIKA HRVATSKE

Na temelju člana 116. stava 4. i 5. Statuta Samoupravne interesne zajednice zdravstva i zdravstvenog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske ("Narodne novine", br. 6/81 i 13/82) Skupština Samoupravne interesne zajednice zdravstva i zdravstvenog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske na sjednici Vijeća korisnika održanoj 4. travnja 1990. godine, donijela je

ODLUKU

o visini stope doprinosa za zdravstveno osiguranje u 1990. godini

Član 1.

Utvrđuje se stopa doprinosa za zdravstveno osiguranje u 1990. godini korisnika - obveznika plaćanja doprinosa u iznosu od 13% na pripadajuću osnovicu osiguranja.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1990. godine.

Klasa: 503-19-90-1010

Urbroj : 339-22-01-1010

Zagreb, 4. travnja 1990.

Predsjednik Vijeća korisnika Skupštine Samoupravne interesne zajednice zdravstva i zdravstvenog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske

Nikica Tudor, v. r.