Podaci o prosječno mjesečno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi SFR Jugoslavije i SR Hrvatske za razdoblje 1. prosinca 1989. do 28.veljače 1990. godine

NN 17/1990 (28.4.1990.), Podaci o prosječno mjesečno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi SFR Jugoslavije i SR Hrvatske za razdoblje 1. prosinca 1989. do 28.veljače 1990. godine

OBJAVA


Na temelju člana 71. i 77. Društvenog dogovora o osnovama stjecanja dohotka i zajedničkim osnovama i mjerilima raspoređivanja dohotka i čistog dohotka i raspodjele sredstava za osobne dohotke u SR Hrvatskoj (»Narodne no-'ne«, broj 25/87), Republički koordinacijski odbor za praćenje provođenja Društvenog dogovora o dohotku u SR Hrvatskoj objavljuje

 

PODATKE

prosječno mjesečno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi SFR Jugoslavije i SR Hrvatske za razdoblje 1. prosinca 1989. do 28. veljače 1990. godine

 

1. Prosječno mjesečno isplaćeni čisti osobni dohodak radniku u privredi SFR Jugoslavije za razdoblje 1. prosinca 1989. do 28. veljače 1990. godine iznosi 2.819,00 dinara.

 

Podatak iz stava prvog ove točke koristi se kao osnovica za utvrđivanje visine izdataka prema članu 63. i 65. Društvenog dogovora o osnovama i mjerilima raspoređivanja

dohotka i čistog dohotka i raspodjele sredstava za osobne dohotke u SR Hrvatskoj.

 

2. Prosječno mjesečno isplaćeni čisti osobni dohodak .s radniku u privredi SR Hrvatske za razdoblje 1. prosinca 1989. do 28. veljače 1990. godine iznosi 2.716,00 dinara.

 

Podatak iz stava prvog ove točke koristi se kao osnovica za utvrdivanje visine isplata odnosno izdataka prema članu 54, 55, 56, 57, 59, 60, 67. i 70. Društvenog dogovora o osnovama i mjerilima raspoređivanja dohotka i čistog dohotka i raspodjele sredstava za osobne dohotke u SR Hrvatskoj.

 

Broj: 013-789/1990

Zagreb, 23. travnja 1990.

Predsjednik

Republičkog koordinacijskog odbora

za praćenje provođenja Društvenog

dogovora o dohotku u SR Hrvatskoj

Branko Gretić, v. r.