Ispravak Odluke o konačnom graničnom iznosu najnižega mirovinskog primanja od 1. siječnja 1989.

NN 17/1990 (28.4.1990.), Ispravak Odluke o konačnom graničnom iznosu najnižega mirovinskog primanja od 1. siječnja 1989.


Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrdena je pogreška u Odluci o konačnom graničnom iznosu najnižega mirovinskog primanja od 1. siječnja 1989. koja je objavljena u »Narodnim novinama«, broj 14 od 10. travnja 1990, te se daje

 

ISPRAVAK

Odluke o konačnom graničnom iznosu najnižega

mirovinskog primanja od 1. siječnja 1989.

 

U točki 1. umjesto brojke »452,80« treba stajati brojka »452,70«.

 

Klasa: 140-13/90-01/1711

Urbroj: 341-99-01/1-90-1

Zagreb, 19. travnja 1990.

 

Tajnik Skupštine

Samoupravne interesne zajednice

mirovinskog i invalidskog osiguranja

radnika Hrvatske

Boško Divjak, v. r.