Ispravak Odluke o konačnoj visini minimalne mirovine od 1. siječnja 1989.

NN 17/1990 (28.4.1990.), Ispravak Odluke o konačnoj visini minimalne mirovine od 1. siječnja 1989.


Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrdena je pogreška u Odluci o konačnoj visini minimalne mirovine od 1. siječnja 1989. koja je objavljena u »Narodnim novinama«, broj 14 od 10. travnja 1990, te se daje

ISPRAVAK

Odluke o konačnoj visini minimalne mirovine

od 1. siječnja 1989.

 

U točki 1. umjesto brojke »699,000« treba stajati brojka *699,00«.

 

Klasa: 140-13/90-01/1712

Urbroj: 341-99-01/1-90-1

Zagreb, 19. travnja 1990.

 

Tajnik Skupštine

Samoupravne interesne zajednice

mirovinskog i invalidskog osiguranja

radnika Hrvatske

Boško Divjak, v. r.