Zakon o izmjeni Zakona o sudskim taksama

NN 18/1990 (30.4.1990.), Zakon o izmjeni Zakona o sudskim taksama

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389. Ustava Socijalističke Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjeni Zakona o sudskim taksama

Proglašava se Zakon o izmjeni Zakona o sudskim taksama koji je Sabor Socijalističke Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 25. travnja, Vijeća općina 26. travnja i Društveno-političkog vijeća 25. travnja 1990. godine.

Klasa : 011-01 /90-01/49

Urbroj : 71-90-1

Zagreb. 27. travnja 1990.

Predsjednik Predsjedništva SR Hrvatske

Ivo Latin, v. r.


ZAKON

o izmjeni Zakona o sudskim taksama

Član 1.

U Zakonu o sudskim taksama ("Narodne novine", br. 20/87, 55/88, 13/89, 47/89 i 11/90) u članu 6. u stavu 2. iznos od "5.000" zamjenjuje se iznosom "50".

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Broj: 412-03/89-01/01

Zagreb, 26. travnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Milan Janus, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Anđelko Runjić, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

mr Mirko Šetina, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v. r.