Odluka o osnivanju Radne zajednice južnog i srednjeg Jadrana

NN 18/1990 (30.4.1990.), Odluka o osnivanju Radne zajednice južnog i srednjeg Jadrana

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

U skladu s osnovnim načelom VIII Ustava Socijalističke Republike Hrvatske, Sabor Socijalističke Republike Hrvatske, na sjednici Vijeća udruženog rada 25. travnja 1990. i na sjednici Društveno-političkog vijeća 25. travnja 1990. donio je

ODLUKU

o osnivanju Radne zajednice južnog i srednjeg Jadrana

1. Socijalistička Republika Hrvatska, zajedno sa SR Bosnom i Hercegovinom, SR Crnom Gorom, SR Makedonijom, SR Srbijom sa SAP Kosovo i SAP Vojvodinom, te talijanskim regijama Puglia, Marche, Abruzzo, Molise i Emilia Romagna, osniva Radnu zajednicu za srednji i južni Jadran.

2. Ovlašćuje se predsjednik Izvršnog vijeća Sabora SR Hrvatske Antun Milović da potpiše Zajedničku izjavu o osnivanju Radne zajednice za južni i srednji Jadran 28. travnja 1990. godine u SR Crnoj Gori.

3. Sredstva za aktivnosti Radne zajednice osigurat će se iz Budžeta Socijalističke Republike Hrvatske u skladu s prihvaćenim programom.

Broj: 910-03/90-03/02

Zagreb, 26. travnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Milan Janus, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Anđelko Runjić, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v. r.