Odluka o davanju pomoći iz sredstava solidarnosti za hitno organiziranje nužnih mjera zaštite izazvanih elementarnim nepogodama

NN 18/1990 (30.4.1990.), Odluka o davanju pomoći iz sredstava solidarnosti za hitno organiziranje nužnih mjera zaštite izazvanih elementarnim nepogodama

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XVII na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i člana 70. stava 1. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda, Sabor Socijalističke Republike Hrvatske na sjednici Vijeća udruženog rada 25. travnja 1990. i na sjednici Vijeća općina 25. travnja 1990, donio je

ODLUKU

o davanju pomoći iz sredstava solidarnosti za hitno organiziranje nužnih mjera zaštite izazvanih elementarnim nepogodama

I

Ovlašćuje se Izvršno vijeće Sabora Socijalističke Republike Hrvatske da na prijedlog Republičkog štaba civilne zaštite Socijalističke Republike Hrvatske, iz sredstava solidarnosti koja se prikupljaju po Zakonu o formiranju i korištenju sredstava solidarnosti za otklanjanje posljedica elementarnih nepogoda ("Narodne novine", br. 13/81 - prečišćeni tekst, 57/83, 53/84, 5/87 i 13/89) može utrošiti do 500.000 dinara u toku 1990. godine za potrebe angažiranja snaga šire društvene zajednice i hitno organiziranje nužnih mjera zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara, radi otklanjanja neposrednih opasnosti i sprečavanja širenja štetnih posljedica izazvanih elementarnim nepogodama uzrokovanih požarima, eksplozijama, havarijama i drugim akcidentima.

II

Izvršno vijeće Sabora Socijalističke Republike Hrvatske će u slučajevima iz točke I ove odluke donijeti naredbu o uplaćivanju sredstava solidarnosti na poseban račun za podmirenje nastalih troškova.

III

Izvršno vijeće Sabora Socijalističke Republike Hrvatske do 31. ožujka 1991. izvijestit će Sabor Socijalističke Republike Hrvatske o načinu trošenja sredstava iz točke I ove odluke.

Ova odluka stupa na snagu slijedećega dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Broj: 422-02/90-01 /04

Zagreb, 25. travnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Milan Janus, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Anđelko Runjić, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

mr Mirko Šetina, v. r.