Odluka o razrješenju savjetnika za društveno-ekonomski sistem

NN 18/1990 (30.4.1990.), Odluka o razrješenju savjetnika za društveno-ekonomski sistem

PREDSJEDNIŠTVO SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 51. stava 2. i člana 102. Poslovnika o organizaciji i radu Predsjedništva SR Hrvatske ("Narodne novine", br. 5/82) i člana 16. stava 1. Odluke o organizaciji zadacima i nadležnosti Stručne službe Predsjedništva broj 1511 /75, Predsjedništvo SR Hrvatske, na sjednici održanoj 18. travnja 1990. godine, donosi

ODLUKU

o razrješenju savjetnika za društveno-ekonomski sistem

1. DR VLADIMIR LESKOVAR, savjetnik u Predsjedništvu SR Hrvatske za društveno-ekonomski sistem, razrješava se dužnosti s danom 30. travnja 1990. godine radi odlaska na novu dužnost.

2. Ova odluka bit će objavljena u "Narodnim novinama"

Klasa: 080-02/90-04/02

Urbroj : 71-90-2

Zagreb, 18. travnja 1990.

Predsjednik Predsjedništva SR Hrvatske

Ivo Latin, v. r.