Rješenje o razrješenju glavnog republičkog elektroenergetskog inspektora u Republičkom komitetu za energetiku, industriju, rudarstvo i zanatstvo

NN 18/1990 (30.4.1990.), Rješenje o razrješenju glavnog republičkog elektroenergetskog inspektora u Republičkom komitetu za energetiku, industriju, rudarstvo i zanatstvo

IZVRŠNO VIJEĆE SABORA

Na temelju člana 48. stava 2. Zakona o organizaciji i djelokrugu republičkih organa uprave i republičkih organizacija ("Narodne novine", br. 44/79, 18/82, 33/83, 29/85, 17/86 i 19/89), Izvršno vijeće Sabora donosi

RJEŠENJE

o razrješenju glavnog republičkog elektroenergetskog inspektora u Republičkom komitetu za energetiku, industriju, rudarstvo i zanatstvo

Od dužnosti glavnog republičkog elektroenergetskog inspektora u Republičkom komitetu za energetiku, industriju, rudarstvo i zanatstvo, razrješuje se IVU-VICU CUKROVA.

Klasa : 080-04/90-01-05

Zagreb, 25. travnja 1990.

Predsjednik

Antun Milović, v. r.