Rješenje o imenovanju podsekretara u Republičkom sekretarijatu za unutrašnje poslove

NN 18/1990 (30.4.1990.), Rješenje o imenovanju podsekretara u Republičkom sekretarijatu za unutrašnje poslove

IZVRŠNO VIJEĆE SABORA

Na temelju člana 47. stava 2. Zakona o organizaciji i djelokrugu republičkih organa uprave i republičkih organizacija ("Narodne novine", br. 44/79, 18/82, 33/83, 29/85, 17/86 i 19/89), Izvršno vijeće Sabora donosi

RJEŠENJE

o imenovanju podsekretara u Republičkom sekretarijatu za unutrašnje poslove

Za podsekretara u Republičkom sekretarijatu za unutrašnje poslove, imenuje se JOSIP PERKOVIĆ.

Klasa: 080-02/90-01/29

Zagreb, 23. travnja 1990.

Predsjednik

Antun Milović, v. r.