Rješenje o imenovanju direktora Zavoda za prostorno uređenje i zaštitu čovjekove okoline u Republičkom komitetu za građevinarstvo, stambene i komunalne poslove i zaštitu čovjekove okoline

NN 18/1990 (30.4.1990.), Rješenje o imenovanju direktora Zavoda za prostorno uređenje i zaštitu čovjekove okoline u Republičkom komitetu za građevinarstvo, stambene i komunalne poslove i zaštitu čovjekove okoline

IZVRŠNO VIJEĆE SABORA

Na temelju člana 48. stava 2 Zakona o organizaciji i djelokrugu republičkih organa uprave i republičkih organizacija ("Narodne novine", br. 44/79, 18/82, 33/83, 29/85, 17/86 i 19/89), Izvršno vijeće Sabora donosi

RJEŠENJE

o imenovanju direktora Zavoda za prostorno uređenje i zaštitu čovjekove okoline u Republičkom komitetu za građevinarstvo, stambene i komunalne poslove i zaštitu čovjekove okoline

Za direktora Zavoda za prostorno uređenje i zaštitu čovjekove okoline u Republičkom komitetu za građevinarstvo, stambene i komunalne poslove i zaštitu čovjekove okoline, imenuje se TITO KOSTY

Klasa: 080-02/90-01/31

Zagreb, 23. travnja 1990.

Predsjednik

Antun Milović, v. r.