Pravilnik o izmjenama Pravilnika o održavanju reda u lukama i pristaništima te na ostalim dijelovima obalnog mora i unutrašnjim plovnim putovima

NN 18/1990 (30.4.1990.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o održavanju reda u lukama i pristaništima te na ostalim dijelovima obalnog mora i unutrašnjim plovnim putovima

REPUBLIČKI KOMITET ZA POMORSTVO, SAOBRAĆAJ I VEZE

Na temelju čl. 96. stava 1. pod a/ i stava 3. Zakona o pomorskom i vodnom dobru, lukama i pristaništima ("Narodne novine", br.19/74, 39/75, 17/77 i 18/81), Republički komitet za pomorstvo, saobraćaj i veze, na sjednici održanoj 18. travnja 1990. godine, donio je

PRAVILNIK

o izmjenama Pravilnika o održavanju reda u lukama i pristaništima te na ostalim dijelovima obalnog mora i unutrašnjim plovnim putovima

Član 1.

U Pravilniku o održavanju reda u lukama i pristaništima te na ostalim dijelovima obalnog mora i unutrašnjim plovnim putovima ("Narodne novine", br. 23/75, 31/84 i 10/89) u članu 75. stavu 1. riječi "100.000 do 250.000" zamjenjuje se riječima "1.000 do 2.500". U stavu 2. riječi "30.000 do 100.000" zamjenjuju se riječima "300 do 1.000".

Član 2.

U članu 76. stavu 1. riječi "50.000 do 200.000" zamjenjuju se riječima "500 do 2.000". U stavu 2. riječi "30.000 do 80.000" zamjenjuju se riječima "300 do 800".

Član 3.

U članu 77. u stavu 1. riječi "40.000 do 90.000" zamjenjuju se riječima "400 do 900".

Član 4.

U članu 78. u stavu 1. riječi "30.000 do 80.000" zamjenjuju se riječima "300 do 800".

Član 5.

U članu 79. u stavu 1. brojka "30.000" zamjenjuje se brojkom "300".

Član 6.

U članu 80. u stavu 1. brojka "20.000" zamjenjuje se brojkom "200".

Član 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/90-02/10

Urbroj : 530-01-90-1

Zagreb, 23. travnja 1990.

Zamjenik predsjednika Republičkog komiteta za pomorstvo, saobraćaj i veze

mr Mijo Petek, v. r.