Odluka o visini minimalne mirovine od 1. siječnja 1990.

NN 18/1990 (30.4.1990.), Odluka o visini minimalne mirovine od 1. siječnja 1990.

SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju člana 91. stava 2. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/89 i 57/89) i člana 1. stava 3. Društvenog dogovora o obaveznom usklađivanju mirovina u toku godine s kretanjem nominalnih osobnih dohodaka ("Narodne novine", broj 10/89), te člana 179. točke 8. Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 31/83, 47/83, 53/85, 23/86, 52/86, 32/89, 48/89 i 57/89), Predsjedništvo Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 24. travnja 1990. donosi

ODLUKU

o visini minimalne mirovine od 1. siječnja 1990.

1. Minimalna mirovina na dan 1. siječnja 1990. iznosi 699,20 dinara, a povećana od 1. siječnja 1990. za 267,5% iznosi 2.569,60 dinara.

2. S danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o visini minimalne mirovine od 1. siječnja 1990. ("Narodne novine", broj 14/90).

3. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1990.

Klasa: 140-13/90-01/1094

Urbroj : 341-99-02/1-90

Zagreb, 24. travnja 1980.

Predsjednik Predsjedništva Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

Dušan Janjić, v. r.