Zakon o prestanku važenja Zakona o zaštiti poljskih dobara

NN 19/1990 (3.5.1990.), Zakon o prestanku važenja Zakona o zaštiti poljskih dobara

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389. Ustava Socijalističke Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o prestanku važenja Zakona o zaštiti poljskih dobara

Proglašava se Zakon o prestanku važenja Zakona o zaštiti poljskih dobara, što ga je Sabor Socijalističke Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća udruženog rada 25. travnja 1990. i na sjednici Vijeća općina 25. travnja 1990. godine.

Klasa: 011-01/90-01/58

Urbroj : 71-90-1

Zagreb, 27. travnja 1990.

Predsjednik Predsjedništva SR Hrvatske

Ivo Latin, v. r.


ZAKON

o prestanku važenja Zakona o zaštiti poljskih dobara

Član 1.

Zakon o zaštiti poljskih dobara ("Narodne novine", br. 43/54) prestaje važiti danom stupanjana snagu ovoga zakona.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Broj : 320-01/89-01/03

Zagreb, 26. travnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Milan Janus, v. r.

Predsjednik sabora

dr Anđelko Runjić, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

mr Mirko Šetina, v. r.