Završni račun Stalne rezerve Socijalističke Republike Hrvatske za 1989. godinu

NN 20/1990 (4.5.1990.), Završni račun Stalne rezerve Socijalističke Republike Hrvatske za 1989. godinu

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XXI točke 1.alineje 1. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske,Sabor Socijalističke Republike Hrvatske,na sjednici Vijeća udruženog rada 25.travnja 1990.,na sjednici Vijeća općina 25. travnja 1990. donio je

ZAVRŠNI RAČUN

Stalne rezerve Socijalističke Republike Hrvatske za 1989. godinu

Član 1. Ostvareni prihodi i izvršeni rashodi po završnom računu Stalne rezerve Socijalističke Republike Hrvatske za 1989.godinu iznose:

- prihodi                                                                            9.389.117.690.- dinara

- rashodi                                                                                              - ___________________________________________________________________ Neutrošena raspoloživa sredstva 31.XII.1989.                   9.389,117.690.- dinara

Član 2.

Ovaj završni račun stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama"

Broj:400-06/90-01/04

Zagreb,25.travnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSK

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Milan Janus, v.r.

Predsjednik Sabora dr Anđelko Runjić, v.r.

Predsjednik Vijeća općina

mr Mirko Šetina, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v .r