Odluka o odobrenju financijskog plana Republičke direkcije za robne rezerve za 1990.godinu

NN 20/1990 (4.5.1990.), Odluka o odobrenju financijskog plana Republičke direkcije za robne rezerve za 1990.godinu

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XXI točke 1. alineje 1. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske,na sjednici Vijeća udruženog rada 25. travnja 1990.,na sjednici Vijeća općina 25.travnja 1990. i na sjednici Društveno-političkog vijeća 25. travnja 1990. donio je

ODLUKU

o odobrenju financijskog plana Republičke direkcije za robne rezerve za 1990.godinu

Odobrava se financijski plan Republičke direkcije za robne rezerve za 1990. godinu,koju je donio Savjet Republičke direkcije za robne rezerve na sjednici 15. ožujka 1990.

Broj: 333-06/90-02/01

Zagreb 25. travnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Milan Janus, v.r.

Predsjednik Sabora

dr Anđelko Runjić, v.r.

Predsjednik Vijeća općina

mr Mirko Šetina, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v .r