Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika republičkog sekretara za unutrašnje poslove

NN 20/1990 (4.5.1990.), Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika republičkog sekretara za unutrašnje poslove

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XV točke 1 . alineje 2. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i člana 47. stava 1. Zakona o upravi,Sabor Socijalističke Republike Hrvatske,na sjednici Društveno-političkog vijeća 25. travnja 1990. donio je

ODLUKU

o razrješenju dužnosti zamjenika republičkog sekretara za unutrašnje poslove

Razrješava se dužnosti zamjenika republičkog sekretara za unutrašnje poslove, danom 31.svibnja 1990. ĐURO PEŠUT, na vlastiti zahtjev,radi odlaska u mirovinu.

Broj: 080-02/90-04/07

Zagreb, 25. travnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Anđelko Runjić, v. r