Odluka o imenovanju zamjenika predsjednika Republičkog komiteta za informiranje

NN 20/1990 (4.5.1990.), Odluka o imenovanju zamjenika predsjednika Republičkog komiteta za informiranje

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XV točke 1. alineje 2. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i člana 40. stava 4. Zakona o organizaciji i djelokrugu republičkih organa uprave i republičkih organizacija, Sabor Socijalističke Republike Hrvatske, na sjednici Društveno-političkog vijeća 25. travnja 1990., donio je

ODLUKU

o imenovanju zamjenika predsjednika Republičkog komiteta za informiranje

Za zamjenika predsjednika Republičkog komiteta za informiranje ponovo se imenuje RADE MURIĆ. Broj: 080-02/90-01/ 19 Zagreb, 25. travnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Anđelko Runjić, v. r