Odluka o izboru suca Okružnog suda Split

NN 20/1990 (4.5.1990.), Odluka o izboru suca Okružnog suda Split

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XV točke 1. alineje 2. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i člana 67. Zakona o redovnim sudovima - prečišćeni tekst, Sabor Socijalističke Republike Hrvatske, na sjednici Društveno-političkog vijeća 25. travnja 1990, donio je

ODLUKU

o izboru suca Okružnog suda Split

Za suca Okružnog suda Split ponovo se bira mr TUGOMIR ERICA.

Broj: 711-02/90- 12/01

Zagreb, 25. travnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Andelko Runjić, v. r