Odluka o izboru sudaca porotnika Okružnog privrednog suda Rijeka

NN 20/1990 (4.5.1990.), Odluka o izboru sudaca porotnika Okružnog privrednog suda Rijeka

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XV točke 1. alineje 2. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i člana 67. Zakona o redovnim sudovima - prečišćeni tekst, Sabor Socijalističke Republike Hrvatske, na sjednici Društveno-političkog vijeća 25. travnja 1990, donio je

ODLUKU

o izboru sudaca porotnika Okružnog privrednog suda Rijeka

Za suce porotnike Okružnog privrednog suda Rijeka biraju se :

1. DARKO ABRAMOVIĆ, Crni Lug, Malo selo br 13

2. PETAR ANIĆ, Rijeka, Dane Godine 12/I

3. VALTER ANUŠIĆ, Pula, Nikole Tesle 28

4. LJUBOMIR ARBANAS, Rijeka, Franje Mladenića lo

5. IVAN BALEN, Senj, Nikole Jurišića 12

6. DENIS BAKARIĆ, Rijeka, Kumičićeva 79

7. VLADIMIR BAKOTIĆ, Rijeka, Kumičićeva 13

8. MILAN BEDEKOVIĆ, Opatija, Kosovska 12

9. RADOJKA BEG, Rijeka, Mate Lovraka 8

10. ŽELJKO BELIA, Rijeka, Maksim Gorki 9/3

11. MARINO BELAS, Vodnjan, Forlani 51

12. MILAN BEMBIĆ, Labin, M. Vlačića 3/4

13. MATE BOBAN, Rijeka, Drage Šćitara 26/VII

14. IVICA BOLONIĆ, Krk, Kvarnerska 13

15. MILAN BOROVNICA, Pula, Nino Valconi 8/II

16. MARTlN BOTICA, Rijeka, 27 srpnja 9

17. GROZDANA BOŽIĆ, Rijeka, Borisa Kidrića 36

18. IVAN BRAUT, Krk, Kvarnerska ulica

19. BRANKO BRNJAC, Crikvenica, Oktobarske revolucije br. 2

20. VINKO BUHAL, Rijeka, I. G. Kovačića 37

21. ANDRIJA CRNKOVIĆ, Rijeka, Bratstvo i jedinstvo 60

22. PLINIO CUCCURIN, Rovinj, Tvornica duhana Rovinj

23. BRUNO CUKON Pula, Pomer bb

24. VLASTA CUKON, Medulin, Ribarska bb

25. MlLKA CVITKOVIĆ, Rijeka, A. Mihića 11

26. ČEDO ČERNEKA, Pula, Jeretova 49

27. ROMANO ČERNJUL, Rabac, Martinozzi 1

28. DUŠAN ČRNJAR, Rijeka, Vinogradska 22

29. LJILJANA ČUČAK - ANTOLOVIĆ, Rijeka, M.Oreškovića 9

30. NADIJA ČUGALJ, Poreč, Vabriga bb

31. MIJO ČUNKO, Marinići 5, Viškovo

32. DAMIR DEBELJUH, Pula, Matije Vlačića 81

33. RATKO DIVŠIĆ, Pula, Koparska 72

34. IVAN DOLENC, Pula, Pomer 342

35. IVAN DOMIJAN, Crikvenica, Basaričekova 33

36. TIHOMIR DRAGOVIĆ, Pula, Dobrilina 6

37. MEHMED DŽEKIĆ, Labin, Đ. Salaja 13/I

38. ČAMIL ELEZOVIĆ, Pula, Nazorova 2

39. MILOŠ EONIZIO, Poreć, Rade Končara 1

40. PETROSLAV FABIJANIĆ, Pag, JNA 12

41. DARKO FERLIN, Pula, Mihajla Pupina 1

42. MARIO FLORIČIĆ, Pula, Josipa Voltića 7

43. SREĆKO FRKA; Rijeka, Šetalište XIII divizije 77

44. MILAN FRKOVIĆ, Rijeka, Ivana Gorana Kovačića 21

45. MILJANA FORNERIĆ, Cres, Pionirska 2

46. CVETKO GAMBOC, Buje, Klesarska bb

47. Mr ANTON GLAVINIĆ, Barban, Frkeči 47

48. NENAD GAŠIĆ, Rijeka, Blažičevo C. 31 Pehlin

49. IVAN GREGORIĆ, Pula, Antona Raspora 1

50. REDENTE GERGETA, Pula, Josipa Voltića 7

51. JELENA GERGEČ, Rijeka, Bratstvo i jedinstvo 57

52. VLADO GOLAC, Rijeka, Jože Vlahovića 9

53. JOSIP GRGURIĆ, Delnice, J. Kraša 23

54. ANTON HAMER, Lovran, Cvjetni put 28/a

55. MARINA HORT, Rijeka, Bratstva i jedinstva 38

56. SILVANO HRELJA, Pula, Valmade 100

57. MERIMA IBRAHIMOVIĆ, Pula, Frane Supila 6

58. DUŠAN JARIĆ, Rijeka, Braće Cetina 3

59. ANTONIJA JELIĆ, Umag, Marija na Krasu bb

60. MLADEN JOVANOVIĆ, Delnice, 13. divizije 24

61. BORIS KALČlĆ, Opatija, Kosovska 14

62. ROKO KALČIĆ, Rovinj, Omladinska 6

63. ŠIME KAMBER, Rijeka, Kvaternikova 6

64. INES KINKELA, Jušići, k. b.r 120/b

65. SNEŽANA KLARIĆ, Pula, Đulio Revelante 12

66. ERVIN KLANIŠĆAK, Rijeka, Ivana Čikovića Beli 16

67. PERO KOMADINA, Plaški, Stjepana Miloševića 1

68. MIRJANA KORELIĆ, Poreč, Pina, Budićina 2

69. MILENA KOSTOVIĆ, Pula, Valdebećki put 3/8

70. DINO KOŠETO, Pula, Marka Oreškovića 66

71. ANĐEL-DRAGUTIN KRALJ, Rijeka, Dubrovačka 2

72.,IVICA KRALJ, Rabac, Plominska 6

73. DAVOR KRIVIĆ, Pula. Aldo Negri 20

74. ANTE KUNTIĆ, Senj, Stara cesta 2

75. LJILJANA KUSTIĆ, Pag, Riječka 7

76. FILIP LACKOVIĆ, Fužine, Vrata 32a

77. DINKO LEKIĆ, Nerezine, Vručić 18

78. ŽELJKO LESIĆ, Vrsar, Rade Končara 3

79. MILENA LINIĆ, Rijeka, Drage Gervaisa 41

80. JANKO LIPOŠČAK, Ogulin, Krčki put bb

81. MILICA LITOBAC, Rijeka, Prešerna 37

82. MILAN LOVREČIĆ, Poreč-Červar, Sveta Ana bb

83. ZLATKO LUSTIG, Rijeka, Sarajevska 11/V

84. AKSEL LUTEMBERGER, Opatija, Pavlićeva 4

85. DRAGAN MAGAŠ, Crikvenica, Pavla Radića 134

86. ĐURĐA MARGETA-ČUBRILO, Senj, Trg žrtava fašizma bb

87. SIMA MARKOV, Rijeka, Sarajevska 5

88. NADA MARAŠ, Rijeka, Slaviše Vajnera Čiče 1/II

89. ROMANO MARTINČIĆ, Opatija, Put u trbukovac 6

90. VELJKO MATIĆ, Pula, Stoja 4

91. OLGICA MICKOV, Pula, Jeretova 50

92. MILORAD MILIĆ, Rovinj, Zagrebačka 12

93. DAVOR MIRKOVIĆ, Pula, P. Studenca 1

94. VLADIMIR MlŠAN, Pula, Medulinska 73

95. ISMAIL MUHAMEDAGIĆ. Delnice, V. Bubnja 34

96. LAURA MUHAĐERI, Opatija, Maršala Tita 86a

97. LIDIJA MUHVIĆ-PINTAR, Punat, Moše Pijade 16/I

98. MAJA HUHVIĆ-ŠEPA, Krk, Ognjen Price bb

99. NIKOLA MUSIĆ, Labin, Kature 7/1

100. SILVANO MUŽIĆ, Cres, Vrana 6

101. FRANE OŠTRIĆ, Pag, Križevačka 12

102. VESNA ORLIĆ, Kastal-Rijeka, Rubeši 153

103. LADA OŠTARIĆ-VUKOVIĆ, Pag, Štrosmajerova 7

104. LJUBOMIR PALADINA, Kolan, Kolan br. 130

105. MARČELO PAULOVIĆ, Novigrad, Đ. Bijedića 25

106. MIRKO PAUS, Pula, Bazovička 19

107. SANJA PAVKOVIĆ, Rijeka, A. Barca 4

108. ANTE PAVLETIĆ, Rijeka, Pod Kaštelom 4

109. NIKOLA PAVEŠIĆ, Rijeka, Polić Kamova 34

110. BOŽO PIČULJAN, Mali Lošinj, B. Kidrića 16

111. ŽELJKO PIZENT, Kupjak, Kupjak 63

112. STJEPAN POGAČIĆ, Senj, Nikola Jurišića M-8/3

113. BORIS POLIĆ, Rijeka, Stane Vončine 5

114. ALEKSANDAR POPOVIĆ, Umag, Zemljoradnička 15

115. MIROSLAV PRODAN, Rijeka, Senjskih uskoka 3

116. GORDANA PRPIĆ, Senj, Nikole Jurišića 3

117. MIROSLAV PRODAN, Umag, Udruženih radnika bb

118. JOSIP PUŠKARIĆ, Ogulin, Lomost 45b

119. ŽELJKO PUŽAR, Pula, Radnička 48

120. MILAN RENDULIĆ, Josipdol .

121. MARIJAN RIVOSEKI, Senj, Vjenceslava Novaka 10/c

122. JOSIP ROCE, Pula, Dravogradska 5/I

123. NIKOLA RONČEVIĆ Rijeka, Franca Prešerna 46

124. MARTIN RUBČIĆ, Novi Vinodolski, Bratstva i jedinstva 83

125. SMILJANA RUKIĆ-MARČETA, Pula, Dolinka 26

126. MIROLJUB SABALIĆ, Rijeka, D. C. 3 Srdoči

127. FRANJO SABO, Delnice, V. Bubnja 2

128. ENRIKO SKERBEC, Rijeka, Ante Kovačića 20/XVI

129. EDI SLIVAR, Pula, Ribarska 8

130. EDUARD SMOJVER, Rijeka, Zagrebačka 1

131. MIRJANA SOKOLIĆ, Mali Lošinj, Zagazine 35 ,

132. VELIMIR STANISAVLJEVlĆ, Rijeka, Novo Naselje Čikovići 152

133. NEDA STANIĆ, Rijeka, B. Kidriča 52

134. MARIJAN STIPETIĆ, Ogulin, Prapuće 151

135. SERĐO STUPAR, Pula, Pino Budičin 25

136. VLADIMIR ŠESNIĆ, Pula, Voltićeva 5

137. NEDA ŠTEFEK, Umag, 29. Novembra

138. LOREDANA ŠTOK, Štinjan, Puntižela 81

139. ŽELJKA STRK-VOZILA, Rijeka, A. Mihića 34

140. JEFTO ŠUBARA, Rovinj, Matteo Benussi 9

141. VLADIMIR ŠVAST, Crikvenica, Braće dr Sobol 16b

142. DRAGAN ŠVORINIĆ, Rovinj, 13. Udarne divizije 25

143. KRUNO TADEJ, Mali Lošinj, JNA 42

144. SVETOZAR TlBLJAŠ, Rijeka, Slaviše Vajnera Čiče 1

145. PETAR TOLJANIĆ, Krk, Slavka Nikolića 9

146. IVAN TOMEČAK, Rijeka, Josipa Kraša 11

147. lVAN TOMIĆ, Poreč, Bruno Valenti 60

148. MIROSLAV TOMLJANOVIĆ, Senj, Nikole Suzana 1/b

149. VLADO TROŠELJ, Rijeka, Proleterskih brigada 12

150. ZELE TULIJA, Rijeka, Silvija Bočića 17

151. NADA TURATO, Rijeka, Brentinijeva 5

152. IVAN UMEK, Rijeka, Zdravka Kučića 27

153. STANKO VAREŠKO, Pula, Franje Flega 15

154. IVO VELENIK, Umag, Otavio Zakinja 12

155. MARINA VELJAK, Rijeka. A. Mihića 54

156. ZORAN VENCEL, Pula, Dinka Vitezića 24

157. STANISLAV VERDONIK. Rijeka, Bratstva i jedinstva 91

158. JELENA VERKIĆ, Rijeka, Dinka Širnunića 19

159. MILAN VIDAK, Pula, Vergerijeva 2

160. JOLANDA VITOROVIĆ, Pula, Rižanska 16

161. BOŽIDAR VOJAK, Pula,Ognjena Price 2

162. MILAN VOJVODIĆ, Mali Lošinj, Privlaka 33

163. LJUBOMIR VRH, Matulji, Rukavac 160

164. STIPE VUKELIĆ, Crikvenica, Šetalište V. Nazora 33a

165. BRANKO VUŽAR, Opatija, M. Tita 96

166. GORDANA ZNANIĆ, Poreč, Brionska 17

167. GRGO ZRILIĆ, Rijeka. Drage Gervaisa 76

168. ROBERTO ZUBIN, Buje, V. Vlahovića 4

169. VELJKO ZULJANI, Rabac, Plominska 3/2

170. HERMAN ŽUDIĆ, Rijeka, Drage Gervaisa 1.

Broj: 711-02/89-23/04

Zagreb, 25. travnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak,v.r.

Predsjednik Sabora

dr Anđelko Runjić, v. r