Odluka o imenovanju zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Bjelovar

NN 20/1990 (4.5.1990.), Odluka o imenovanju zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Bjelovar

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XV točke 1. alineje 2. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i člana 26. stava 1. Zakona o javnom tužilaštvu - prečišćeni tekst, Sabor Socijalističke Republike Hrvatske, na sjednici Društveno-političkog vijeća 25. travnja 1990, donio je

ODLUKU

o imenovanju zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Bjelovar

Za zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Bjelovar ponovo se imenuje FRANJO GOLEC.

Broj: 712-02/90-02/01

Zagreb, 25. travnja 1990

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak,v.r.

Predsjednik Sabora

dr Anđelko Runjić, v. r