Odluka o imenovanju okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Zagreb

NN 20/1990 (4.5.1990.), Odluka o imenovanju okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Zagreb

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XV točke 1. alineje 2. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i člana 26. stava 1. Zakona o javnom tužilaštvu - prečišćeni tekst, Sabor Socijaligtičke Republike Hrvatske, na sjednici Društveno-političkog vijeća 25. travnja 1990. donio je

ODLUKU

o imenovanju okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Zagreb

1. Za okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Zagreb imenuje se NIKA PINTER - MOŠNJA, zamjenik javnog tužioca Hrvatske.

2. Imenovani okružni javni tužilac stupit će na novu dužnost 1. lipnja 1990, a danom 31. svibnja 1990. razrješava se sadašnje dužnosti.

Broj: 712-02/90-15/02

Zagreb, 25. travnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak,v.r.

Predsjednik Sabora

dr Anđelko Runjić, v. r