Odluke o imenovanju zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Zadar

NN 20/1990 (4.5.1990.), Odluke o imenovanju zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Zadar

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XV točke 1. alineje 2. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i člana 26. stava 1. Zakona o javnom tužilaštvu - prečišćeni tekst, Sabor Socijalističke Republike Hrvatske, na sjednici Društvno-političkog vijeća 25. travnja 1990, donio je

ODLUKU

o imenovanju zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Zadar

1. Za zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Zadar imenuje se MARIJA RUKAVINA, općinski javni tužilac u Općinskom javnom tužilaštvu Zadar.

2. Imenovani zamjenik okružnog javnog tužioca dužan je stupiti na novu dužnost u roku 60 dana.

Broj: 712-02/90-14/01

Zagreb, 25. travnja 1990

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak,v.r.

Predsjednik Sabora

dr Anđelko Runjić, v. r