Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Zagreb

NN 20/1990 (4.5.1990.), Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Zagreb

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XV točke 1. alineje 2. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i člana 26. stava 1. Zakona o javnom tužilaštvu - prečišćeni tekst, Sabor Socijalističke Republike Hrvatske, na sjednici Društveno-političkog vijeća 25. travnja 1990, donio je

ODLUKU

o razrješenju dužnosti zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Zagreb

Razrješava se dužnosti zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Zagreb, danom 12. svibnja 1990. RAJKO ČOGURIĆ radi odlaska u advokaturu.

Broj: 712-02/90-15/03

Zagreb, 25. travnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v. r.

Predsjednik Sabora

dr AnBelko Runjić, v r