Rješenje o imenovanju pomoćnika predsjednika Republičkog komiteta za prosvjetu, kulturu, fizičku i tehničku kulturu

NN 22/1990 (22.5.1990.), Rješenje o imenovanju pomoćnika predsjednika Republičkog komiteta za prosvjetu, kulturu, fizičku i tehničku kulturu

IZVRŠNO VIJEĆE SABORA

Na temelju člana 47. stava 5. Zakona o organizaciji i djelokrugu republičkih organa uprave i republičkih organizacija ("Narodne novine", br. 44/79, 18/82, 33/83, 29/85, 17/86 i 19/78), Izvršno vijeće Sabora donosi

RJEŠENJE

o imenovanju pomoćnika predsjednika Republičkog komiteta za prosvjetu, kulturu, fizičku i tehničku kulturu

Za pomoćnika predsjednika Republičkog komiteta za, prosvjetu, kulturu, fizičku i tehničku kulturu, imenuje se BOŽO RUDEŽ.

Klasa: 080-02/90-01/35

Zagreb, 8. svibnja 1990.

Predsjednik

Antun Milović, v. r.