Odluka o obilježavanju pedesetgodišnjice ustanka u Hrvatskoj

NN 23/1990 (25.5.1990.), Odluka o obilježavanju pedesetgodišnjice ustanka u Hrvatskoj

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 350. točke 6. Ustava Socijalističke Republike Hrvatske, Sabor Socijalističke Republike Hrvatske na sjednici Društveno-političkog vijeća 26. travnja 1990, donio je

ODLUKU

o obilježavanju pedesetgodišnjice ustanka u Hrvatskoj

I

Narodi i narodnosti Socijalističke Republike Hrvatske obilježit će 1991. godine pedesetgodišnjicu ustanka u Hrvatskoj, 27. srpnja 1941., kao povijesni događaj značajan za narode i narodnosti Socijalističke Republike Hrvatske i Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.

II

Pedesetgodišnjicu ustanka u Hrvatskoj građani će obilježavati tokom 1991. godine prigodnim manifestacijama u mjesnim zajednicama i općinarna, a središnja proslava ustanka u Hrvatskoj održat će se 27. srpnja 1991 godine u Srbu pod pokroviteljstvom Sabora Socijalističke Republike Hrvatske.

III

Osnivaju se Počasni i Izvršni odbor za obilježavanje pedesetgodišnjice ustanka u Hrvatskoj. Članove Počasnog i Izvršnog odbora imenuje Sabor Socijalističke Republike Hrvatske iz reda zastupnika u Saboru, članova Izvršnog vijeća Sabora, istaknutih revolucionara, znanstvenih, kulturnih, političkih, javnih i drugih radnika. Predsjednik Sabora predsjednik je Počasnog odbora, a predsjednik Izvršnog vijeća Sabora predsjednik je Izvršnog odbora.

IV

Program središnje proslave pedesetgodišnjice ustanka u Hrvatskoj donosi Izvršni odbor. Sredstva za udio Republike u realizaciji programa iz stava 1. ove točke osiguravaju se u Budžetu Socijalističke Republike Hrvatske za 1990. i 1991. godinu.

V

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Broj: 611-01/90-01-02

Zagreb, 26. travnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimr Novak, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Anđelko Runjić, v. r