Odluka o određivanju stručne organizacije koja obavlja poslove jedinstvenog tehnološkog sistema tehničkih pregleda vozila, registracije i produženja registracije vozila te poslove ispitivanja vozila

NN 23/1990 (25.5.1990.), Odluka o određivanju stručne organizacije koja obavlja poslove jedinstvenog tehnološkog sistema tehničkih pregleda vozila, registracije i produženja registracije vozila te poslove ispitivanja vozila

IZVRŠNO VIJEĆE SABORA

Na temelju člana 99. stava 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine", br. 20/90) Izvršno vijeće Sabora donosi

ODLUKU

o određivanju stručne organizacije koja obavlja poslove jedinstvenog tehnološkog sistema tehničkih pregleda vozila, registracije i produženja registracije vozila te poslove ispitivanja vozila

I

Poslove jedinstvenog tehnološkog sistema tehničkih pregleda vozila, registracije i produženja registracije vozila te ispitivanja vozila obavlja Centar za vozila Hrvatske, Zagreb.

II

Ova odluka stupa na snagu slijedećega dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Urbroj : 5030107-90-1

Klasa : 211-05/90-01/02

Zagreb, 16. svibnja 1990.

Potpredsjednik

Ivan Kovač, v. r