Rješenje o razrješenju pomoćnika predsjednika Republičkog komiteta za rad i zapošljavanje

NN 23/1990 (25.5.1990.), Rješenje o razrješenju pomoćnika predsjednika Republičkog komiteta za rad i zapošljavanje

IZVRŠNO VIJEĆE SABORA

Na temelju člana 47. stava 5. Zakona o organizaciji i djelokrugu republičkih organa uprave i republičkih organizacija ("Narodne novine", br. 47/79, 18/82, 33/83, 29/85, 17/86 i 19/89), Izvršno vijeće Sabora donosi

RJEŠENJE

o razrješenju pomoćnika predsjednika Republičkog komiteta za rad i zapošljavanje

Od funkcije pomoćnika predsjednika Republičkog komiteta za rad i zapošljavanje, razrješuje se s danom 31. svibnja 1990. godine NIKOLA ČIKEŠ, zbog odlaska na drugu dužnost.

Klasa: 080-02/90-02/19

Zagreb, 15. svibnja 1990.

Predsjednik

Antun Milović, v. r