Pravilnik o kalendaru rada osnovnih škola

NN 23/1990 (25.5.1990.), Pravilnik o kalendaru rada osnovnih škola

REPUBLIČKI KOMITET ZA PROSVJETU, KULTURU, FIZIČKU I TEHNIČKU KULTURU

Na temelju člana 78. stava 4. Zakona o odgoju i osnovnom obrazovanju ("Narodne novine", br. 42/89) Republički komitet za prosvjetu, kulturu, fizičku i tehničku kulturu SR Hrvatske donosi

PRAVILNIK

o kalendaru rada osnovnih škola

Član 1.

Ovim pravilnikom utvrđuje se početak i završetak nastave, broj radnih dana i vrijeme odmora učenika.

Član 2.

Školska godina dijeli se na dva polugodišta. Prvo polugodište traje od 1. rujna do 8. siječnja, a drugo od 9. siječnja do 30. lipnja. U toku školske godine osnovna škola dužna je ostvariti najmanje 210 školskih radnih dana, a od toga najmanje 175 nastavnih radnih dana. Ako osnovna škola iz određenih razloga ne ostvari propisani minimum radnih i nastavnih radnih dana dužna je produžiti odgojno-obrazovni rad do ispunjenja utvrđenih obveza. Nastava u osnovnoj školi počinje prvog radnog dana u prvom tjednu mjeseca rujna, a završava 20. lipnja, osim za učenike osmog razreda, kojima nastava završava 10. lipnja.

Član 3.

Osnovna škola radi svaki radni dan u tjednu. Škola može organizirati petodnevni nastavni odgojno-obrazovni rad u šestodnevnom radnom tjednu uvažavajući zakonom utvrđene normative o dozvoljenoj opterećenosti učenika (dnevno pet sati nastave odnosno sedam sati svih oblika odgojno-obrazovnog rada).

Član 4.

Na kraju nastavnog rada tj. 30. lipnja tekuće školske godine učenicima se dodjeljuju učeničke knjižice i svjedodžbe o završenim razredima osnovne škole. Učenicima osmog razreda svjedodžbe se dodjeljuju ranije, odnosno do početka prijave za upis u srednju školu.

Član 5.

U toku školske godine učenici imaju pravo na dnevne i tjedne odmore. Dnevni odmori traju od pet do 20 minuta, a utvrđuju se općim aktom škole. Učenici imaju pravo na zimski, proljetni i ljetni odmor. Zimski odmor u osnovnim školama počinje 24. prosinca i traje do zaključano 8. siječnja. Iznimno od stava 4. ovoga člana vrijeme trajanja zimskog odmora može se zbog klimatskih i drugih nepredviđenih uvjeta na zahtjev općinskog organa uprave nadležnog za poslove obrazovanja utvrditi izvan navedenih rokova. O zahtjevu odlučuje rješenjem Republički komitet za prosvjetu, kulturu, fizičku i tehničku kulturu SR Hrvatske. Proljetni odmor počinje u osnovnim školama početkom prvog punog tjedna mjeseca travnja i traje do kraja toga tjedna. Ljetni odmor traje od 1. srpnja do 31. kolovoza.

Član 6.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od početka školske godine 1990/1991.

Klasa: 602-02/90-01-17

Urbroj: 532-02/11-90-01

Zagreb, 26. ožujka 1990.

Predsjednik

dr Milivoj Solar, v. r.