Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1990.

NN 23/1990 (25.5.1990.), Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1990.

SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju člana 123. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/89 i 57/89), čl. 59. i 179. točke 8. Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 31/83, 47/83, 53/85, 23/86, 52/86, 32/89, 48/89 i 57/89), Predsjedništvo Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 17. svibnja 1990, donosi

ODLUKU

o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1990.

1.Novčane naknade za tjelesno oštećenje ostvarene do 1. siječnja 1990, kao i novčane naknade za tjelesno oštećenje ostvarene nakon 1. siječnja 1990, povećavaju se od 1. siječnja 1990, odnosno od dana stjecanja prava na novčanu naknadu za tjelesno oštećenje za 292%, s tim da je u taj postotak uključeno povećanje od 267,5%, prema Odluci o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1990. ("Narodne novine", broj 18/90), tako da će se te novčane naknade povećati još za 6,67%.

2. Kao osnovica za usklađivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje, prema točki 1. ove odluke služi iznos novčane naknade koji je korisniku pripadao na dan 1. siječnja 1990. odnosno na dan stjecanja prava ako jeto pravo stečeno poslije toga dana, određen od osnovice za određivanje novčanih naknada koja je na dan 1. siječnja 1990. iznosila 209,70 dinara.

3. Uskladivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje prema točki 1. ove odluke obavit će područne službe Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja, uz obračun isplaćenih iznosa naknada za tjelesno oštećenje usklađenih prema Odluci o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1990. ("Narodne novine", broj 18/90).

4. S danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1990. ("Narodne novine", broj 18/90).

5. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1990.

Klasa: 140-13/90-01/1095

Urbroj: 341-99-02/1-90

Zagreb, 17. svibnja 1990.

Predsjednik Predsjedništva Skupštine Samoupravne interesne zajednice

mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

Dušan Janjić, v. r.