Ispravak Zakona o šumskom sjemenu i šumskom sadnom materijalu

NN 23/1990 (25.5.1990.), Ispravak Zakona o šumskom sjemenu i šumskom sadnom materijalu

ISPRAVCI

Nakon izvršenog usporedivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Zakonu o šumskom sjemenu i šumskom sadnom materijalu, koji je objavljen u "Narodnim novinama", br. 11 od 20. ožujka 1990, te se daje

ISPRAVAK

Zakona o šumskom sjemenu i šumskom sadnom materijalu

U članu 39. u stavu 3. u 2. retku iza riječi "šumskog" treba stajati riječ "sadnog". U članu 48. u stavu 3. u 1. retku umjesto riječi "obavlja" treba stajati riječ "obnavlja". U članu 49. u stavu 2. u 3. retku iza riječi "sjeme" trebaju stajati riječi "i šumski".

Broj: 321-07/89-01/01

Zagreb, 14. svibnja 1990.

Tajnik Sabora Socijalistićke Republike Hrvatske

Branko Nardelli, v. r.