Odluka o razrješenju dužnosti sekretara Savjeta Predsjedništva SRH za narodnu obranu

NN 24/1990 (28.5.1990.), Odluka o razrješenju dužnosti sekretara Savjeta Predsjedništva SRH za narodnu obranu

PREDSJEDNIŠTVO SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 51. stava 2. i člana 102. Poslovnika o organizaciji i radu Predsjedništva SR Hrvatske ("Narodne novine", br. 5/82) i člana 16. stava 1. Odluke o organizaciji, zadacima i nadležnostima Stručne službe Predsjedništva SRH broj 1511/75, Predsjedništvo SR Hrvatske na sjednici održanoj 9 svibnja 1990. godine donosi

ODLUKU

o razrješenju dužnosti sekretara Savjeta Predsjedništva SRH za narodnu obranu

1. Od dužnosti sekretara Savjeta Predsjedništva SR Hrvatske za narodnu obranu razrješuje se pukovnik JOVAN TATIŠIĆ s danom 30. lipnja 1990. godine, radi odlaska na novu dužnost.

2. Ova odluka objavljuje se u "Narodnim novinama".

Klasa: 080-02/90-04/04

Urbroj 71-90-1

Zagreb, 9. svibnja 1990.

Predsjednik Predsjedništva SR Hrvatske

Ivo Latin, v. r.