Odluka o dodjeli Povelje i Plakete ZAVNOH-a za 1990. godinu

NN 24/1990 (28.5.1990.), Odluka o dodjeli Povelje i Plakete ZAVNOH-a za 1990. godinu

ODBOR ZA DODJELU POVELJE I PLAKETE ZAVNOH-a

Na temelju člana 7. Zakona o Povelji i Plaketi Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske ("Narodne novine", br. 18/82 i 19/84), Odbor za dodjelu Povelje i Plakete ZAVNOH-a na sjednici 15. svibnja 1990. godine donosi

ODLUKU

o dodjeli Povelje i Plakete ZAVNOH-a za 1990. godinu

Povelja odnosno Plaketa ZAVNOH-a za 1990. godinu dodjeljuje se:

Povelja ZAVNOH-a

Prof. dr AD01FU DRAGIČEVIČU, sveučilišnom profesoru i Zagreba

VATROSLAVU MIMICI, filmskom redatelju iz Zagreba

REDAKCIJI LISTA "VJESNIK", Zagreb

JUGOSLAVENSKOM LEKSIKOGRAFSKOM ZAVODU " MIROSLAV KRLEŽA", Zagreb

DRUŠTVENOM PODUZEĆU "VESNA", Zagreb

Plaketa ZAVNOH-a:

MIRKU PERŠENU, novinaru - publicisti iz Zagreba

ENNIU MACHINU, privredniku iz Rijeke

JOSIPU BIONDIČU, privredniku iz Zagreba

VLADIMIRU BENČINI, samostalnom privredniku iz Zagreba

dr DEJANU KRUŽIĆU, privredniku iz Splita

SLOŽENOM PODUZEĆU "RADE KONČAR" - ELEKTRIČNE LOKOMOTIVE iz Zagreba

MJEŠOVITOM PJEVAČKOM ZBORU "MOŠA PIJADE" iz Zagreba

SLOŽENOM PODUZEĆU "CHROMOS", Zagreb

OPĆINSKOM ODBORU SAVEZA BORACA NOR-a u Bjelovaru.

Broj: 31/90-6.

Zagreb, 16. svibnja 1990.

Predsjednik Odbora za dodjelu Povelje i Plakete ZAVNOH-a

Jure Bilić, v. r.