Odluka o visini posebne takse koja se plaća pri izdavanju odobrenja za otvaranje igračnice

NN 24/1990 (28.5.1990.), Odluka o visini posebne takse koja se plaća pri izdavanju odobrenja za otvaranje igračnice

IZVRŠNO VIJEĆE SABORA

Na temelju člana 29. Zakona o igrama na sreću ("Narodne novine", br. 19/90), Izvršno vijeće Sabora donosi

ODLUKU

o visini posebne takse koja se plaća pri izdavanju odobrenja za otvaranje igračnice

I

Pri izdavanju odobrenja za otvaranje igračnice plaća se posebna taksa u iznosu od 1,000.000 dinara.

II

Posebna taksa iz točke I ove odluke plaća se prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za otvaranje igračnice u korist budžeta SR Hrvatske - broj računa 30100-840-000-62179.

III

Bez dokaza o plaćenoj posebnoj taksi iz točke I ove odluke republički organ uprave nadležan za poslove prihoda ne može izdati odobrenje za otvaranje igračnice.

IV

Ako Republički organ uprave nadležan za poslove financija ne izda podnosiocu zahtjeva odobrenje za otvaranje igračnice, podnosilac zahtjeva ima pravo na povrat više plaćene posebne takse. Republički organ uprave iz stava 1. ove točke donosi rješenje o povratu po službenoj dužnosti.

V

Ova odluka stupa na snagu slijedećega dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 461-01/90-01/04

Urbroj: 5030108-90-3

Zagreb 22. svibnja 1990.

Potpredsjednik

mr Ivan Kovač, v. r