Odluka o visini posebne takse koja se plaća pri izdavanju odobrenja za jednokratno organiziranje prigodne lutrije, tombole ili klađenja na sportskim priredbama i robno-novčane lutrije

NN 24/1990 (28.5.1990.), Odluka o visini posebne takse koja se plaća pri izdavanju odobrenja za jednokratno organiziranje prigodne lutrije, tombole ili klađenja na sportskim priredbama i robno-novčane lutrije

IZVRŠNO VIJEĆE SABORA

Na temelju člana 28. Zakona o igrama na sreću ("Narodne novine", br. 19/90), Izvršno vijeće Sabora donosi

ODLUKU

o visini posebne takse koja se plaća pri izdavanju odobrenja za jednokratno organiziranje prigodne lutrije, tombole ili klađenja na sportskim priredbama i robno-novčane lutrije

I

Pri izdavanju odobrenja za jednokratno organiziranje prigodne lutrije, tombole (jednostavne ili složene - bingo) ili klađenja na sportskim priredbama plaća se posebna taksa u iznosu od 20.000 dinara, a robno-novčane lutrije u iznosu 200.000 dinara.

II

Posebna taksa iz točke I ove odluke plaća se prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za jednokratno organiziranje prigodne lutrije, tombole ili klađenja na sportskim priredbama odnosno robno-novčane lutrije u korist budžeta SR Hrvatske - broj računa 30100-840-000-62179.

III

Bez dokaza o plaćenoj posebnoj taksi iz točke I ove odluke Republički organ uprave ne može izdati odobrenje za jednokratno organiziranje prigodne lutrije, tombole ili klađenja na sportskim priredbama odnosno robno-novčane lutrije.

IV

Ako Republički organ uprave nadležan za poslove financija ne izda podnosiocu zahtjeva odobrenje za jednokratno organiziranje prigodne lutrije, tombole ili klađenja na sportskim priredbama odnosno robno-novčane lutrije, podnosilac zahtjeva ima pravo na povrat uplaćene posebne takse. Republički organ uprave iz stava 1. ove točke donosi rješenje o povratu po službenoj dužnosti.

V

Ova odluka stupa na snagu slijedećega dana naknon objave u "Narodnim novinama".

Urbroj: 5030108-90-3

Klasa: 461-01/90-01/03

Zagreb, 23. svibnja 1990.

Potpredsjednik

mr Ivan Kovač, v. r.