Rješenje o razrješenju pomoćnika predsjednika Republičkog komiteta za odnose s inozemstvom

NN 24/1990 (28.5.1990.), Rješenje o razrješenju pomoćnika predsjednika Republičkog komiteta za odnose s inozemstvom

IZVRŠNO VIJEĆE SABORA

Na temelju člana 47 stava 5. Zakona o organizaeiji i djelokrugu Republičkih organa uprave i Republičkih organizacija ("Narodne novine", br 44/19, 18/82, 33/83, 29/85, 17/86 i 19/89), Izvršno vijeće Sabora donosi

RJEŠENJE

o razrješenju pomoćnika predsjednika Republičkog komiteta za odnose s inozemstvom

Od funkcije pomoćnika predsjednika Republičkog komiteta za odnose s inozemstvom, razrješuje se s danom 31. svibnja 1990. godine, ANTE BARBIR, zbog odlaska na drugu dužnost.

Klasa: 080-02/90-02/20

Zagreb, 22. svibnja 1990.

Predsjednik

Antun Milović, v. r