Rješenje o razrješenju pomoćnika republičkog sekretara za unutrašnje poslove

NN 24/1990 (28.5.1990.), Rješenje o razrješenju pomoćnika republičkog sekretara za unutrašnje poslove

IZVRŠNO VIJEĆE SABORA

Na temelju člana 47. stava 2. Zakona o organizaciji i djelokrugu Republičkih organa uprave i Republičkih organizacija ("Narodne novine", br 44/79, 18/82, 33/83, 29/85, 17/86 i 19/89), Izvršno vijeće Sabora donosi

RJEŠENJE

o razrješenju pomoćnika republičkog sekretara za unutrašnje poslove

Od funkcije pomoćnika Republičkog sekretara za unutrašnje poslove, razrješuje se s danom 30. lipnja 1990. godine JOVAN ĆUK, zbog odlaska u mirovinu.

Klasa: 080-02/90-02/21

Zagreb, 22. svibnja 1990.

Predsjednik

Antun Milović, v. r.