Rješenje o razrješenju direktora Sektora za opće poslove u Republičkom zavodu za društveno planiranje

NN 24/1990 (28.5.1990.), Rješenje o razrješenju direktora Sektora za opće poslove u Republičkom zavodu za društveno planiranje

IZVRŠNO VIJEĆE SABORA

Na temelju člana 47. stava 2. i 5. Zakona o organizaciji i djelokrugu Republičkih organa uprave i Republičkih organizacija ("Narodne novine", br. 44/79, 18/82, 33/83, 29/85. 17/86 i 19/89), Izvršno vijeće Sabora donosi

RJEŠENJE

o razrješenju direktora Sektora za opće poslove u Republičkom zavodu za društveno planiranje

Od funkcije direktora Sektora za opće poslove u Republičkom zavodu za društveno planiranje, razrješuje se s 31. svibnja 1990. godine. ŽELJKO ORSAG, zbog odlaska na drugu dužnost.

Klasa: 080-02/90-02/22

Zagreb, 22. svibnja 1990.

Predsjednik

Antun Milović, v. r.