Pravilnik o tehničkim i zdravstveno-tehničkim uvjetima koji moraju biti ispunjeni za izdavanje zemljišta za kampiranje turistima

NN 24/1990 (28.5.1990.), Pravilnik o tehničkim i zdravstveno-tehničkim uvjetima koji moraju biti ispunjeni za izdavanje zemljišta za kampiranje turistima

REPUBLIČKI KOMITET ZA TURIZAM

Na temelju člana 167. stava 1. Zakona o ugostiteljskoj i turističkoj djelatnosti ("Narodne novine", br. 28/88). Republički komitet za turizam uz prethodnu suglasnost Republičkog komiteta za zdravstvenu i socijalnu zaštitu, na sjednici održanoj 26. ožujka 1990. godine, donio je

PRAVILNIK

o tehničkim i zdravstveno-tehničkim uvjetima koji moraju biti ispunjeni za izdavanje zemljišta za kampiranje turistima

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se tehnički i zdravstveno-tehnički uvjeti koji moraju biti ispunjeni za izdavanje zemljišta za kampiranje turistima (u daljem tekstu: kampiralište).

Član 2.

Kampiralište mora biti ograđeno (žičanom ogradom, zidom i sl.), osim dijela uz obalu, s uređenim ulazom u kampiralište.

Član 3.

U kampiralištu se turistima iznajmljuje prostor za kampiranje. Prostor za kampiranje koji se iznajmljuje turistima služi za postavljanje opreme za smještaj (kamp-kućice, šator, stol i stolice, ležaljke i dr.), te za smještaj vozila. U kampiralištu mora biti svakom turistu osigurana površina od najmanje 5 m2 i još 10 m2 za automobil. Između prostora za kampiranje mora biti omogućeno nesmetano kretanje gostiju i motornih vozila u kampiralištu.

Član 4.

Teren kampirališta mora biti takav da omogućava brzo upijanje ili otjecanje oborinskih voda. Teren na koji se postavlja oprema za smještaj turista i za smještaj automobila u kampiralištu mora biti ravan. Kampiralište mora biti ozelenjeno i djelomično pokriveno drvećem zbog mogućnosti kampiranja u polusjeni.

Član 5.

Kampiralište mora biti osvijetljeno na način da je omogućeno normalno kretanje turista noću.

Član 6.

U kampiralištu mora biti osigurana neprekidna opskrba higijenski ispravnom vodom.

U kampiralištu mora postojati priključak na vodovodnu mrežu, a na području s nesigurnom vodoopskrbom kampiralište mora raspolagati vlastitim rezervoarom za vodu (cisterna, bunar) koji mora biti uređen u skladu sa sanitarno-higijenskim i tehničkim propisima, tako da se voda do potrošnih mjesta dovodi pritiskom (hidrofor) uz kloriranje pitke vode. U kampiralištu mora biti osigurano prosječno dnevno najmanje 100 litara higijenski ispravne vode svakom turistu, korisniku kampirališta.

Član 7.

Dispozicija otpadnih tekućih tvari mora se vršiti na sanitarno-tehnički i higijenski način (kanalizacija ili septička jama).

Član 8.

Za potrebe turista u kampiralištu mora biti osiguran najmanje jedan zahod za muškarce i jedan odvojen za žene koji mogu biti i zahodi - čučavci, s odgovarajućim pretprostorom. Iznimno za ispiranje zahođa može se koristiti i morska voda u područjima s nesigurnom vodoopskrbom. Zahodi moraju biti direktno zračeni i preko noći osvijetljeni.

Član 9.

Sve okomite plohe u zahodima do visine od najmanje 1,5 m moraju biti obložene keramičkim pločicama ili drugim odgovarajućim materijalom. Podovi u zahodu moraju biti od materijala koji se lako čisti.

Član 10.

Zahodi u kampiralištima moraju biti opskrbljeni toaletnim papirom. Zahodi u kampiralištu ne smiju biti na udaljenosti većoj od 100 m od prostora za kampiranje.

Član 11.

Za potrebe turista u kampiralištu mora biti osiguran natkriveni prostor s najmanje dva odijeljenja umivaonika s tekućom vodom: jedan za žene i jedan za muškarce.

Okomite plohe u prostoru gdje se nalaze umivaonici do visine od najmanje 1,5 m moraju biti obložene keramičkim pločicama ili drugim odgovarajućim materijalom a pod ispred i ispod toga prostora po cijeloj dužini i u širinl od najmanje 1 m mora biti popločen.

Uz svaki umivaonik mora biti polica za toaletni pribor, ogledalo i držač za odjeću i ručnik, te jedna šuko utičnica za priključak električnog aparata (za brijanje, za sušenje kose i sl.).

Član 12.

U kampiralištu mora biti najmanje jedan odvojeni tuš za muškarce i jedan za žene.

Tuševi moraju biti u tuš kabinama s vratima ili zastori ma.

Član 13.

U natkrivenom prostoru kampirališta mora biti najmanje jedan sudoper (korito i iscjeđivač) s tekućom toplom i hladnom vodom. Pokraj sudopera mora biti najmanje jedna posuda s poklopcem za otpatke.

Član 14.

U kampiralištu mora biti gostima osiguran jedan praonik sa slavinom za pranje rublja. Prostor s praonikom mora biti natkrit, a pod ispred i ispod toga prostora po cijeloj dužini i u širini najmanje 1 m mora biti popločen.

Član 15.

Kampiralište mora biti opskrbljeno aparatima za gašenje požara i priborom za prvu pomoć, u skladu s propisima.

Član 16.

U kampiralištu mora biti dovoljan broj kanti za otpatke s poklopcem ili dovoljan broj vreća za smeće, osiguran prostor za držanje pribora za održavanje čistoće i osiguran odvoz smeća.

Član 17.

U kampiralištu se moraju obavljati poslovi prijema i odlaska gostiju od 07,00 do 23,00 sata.

Član 18.

Ako je korištenje pojedinih sanitarnih i drugih uređaja iz člana 8, 11, 12, 13. i 14. ovoga pravilnika osigurano posebno za turiste - korisnike kampirališta u kući građanina, a koja kuća se nalazi uz zemljište za kampiranje, na kampiralištu ne mora biti takav uređaj.

Član 19.

Tehničke i zdravstveno-tehničke uvjete u postojećim kampiralištima građani koji imaju odobrenje za izdavanje zemljišta za kampiranje su dužni uskladiti s odredba ovoga pravilnika u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga pravilnika.

Član 20.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 334-01/90-01/

Broj: 529-01/90-1

Zagreb, 26. ožujka 1990.

Predsjednik Republičkog komiteta za turizam

mr Ivo Ljubišić, v. r.