Pravilnik o tehničkim i zdravstveno-tehničkim uvjetima koje moraju ispunjavati plovni objekti građana za pružanje turistima i putnicima usluga smještaja, prehrane, pića i napitaka kao i usluga pansio

NN 24/1990 (28.5.1990.), Pravilnik o tehničkim i zdravstveno-tehničkim uvjetima koje moraju ispunjavati plovni objekti građana za pružanje turistima i putnicima usluga smještaja, prehrane, pića i napitaka kao i usluga pansio

REPUBLIČKI KOMITET ZA TURIZAM

Na temelju člana 173. stava 2. Zakona o ugostiteljskoj i turističkoj djelatnosti ("Narodne novine", br. 28/88) Republički komitet za turizam, uz prethodnu suglasnost Republičkog komiteta za pomorstvo, saobraćaj i veze i Republičkog komiteta za zdravstvenu i socijalnu zaštitu, na sjednici održanoj 26 ožujka 1990. godine, donio je

PRAVILNIK

o tehničkim i zdravstveno-tehničkim uvjetima koje moraju ispunjavati plovni objekti građana za pružanje turistima i putnicima usluga smještaja, prehrane, pića i napitaka kao i usluga pansiona

I. OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se opći tehnički i zdravstvenu-tehnički uvjeti koje moraju ispunjavati plovni objekti građana za pružanje turistima i putnicima usluge smještaja, prehrane, pića i napitaka kao i usluga pansiona na plovnom objektu. Ovim pravilnikom propisuju se i posebni tehnički i zdravstveno-tehnički uvjeti koji moraju biti ispunjeni za pružanje pojedinih vrsta usluga iz stava 1. ovoga člana.

Član 2.

Plovnim objektima, prema ovom pravilniku, smatraju se čamci i brodovi.

II. OPĆI TEHNIČKI I ZDRAVSTVENO-TEHNIČKI UVJETI

Član 3.

Opći tehnički i zdravstveno-tehnički uvjeti primjenjuju se na pružanje svih vrsta usluga iz člana 1. stava 1. ovoga pravilnika.

Član 4.

Plovni objekti za pružanje usluga iz člana 1. stava 1. ovoga pravilnika u pogledu izgradnje uređaja i opreme moraju odgovarati propisima ovoga pravilnika kao i propisima i pravilima kojima se uređuje prijevoz putnika na plovnim objektima, zaštita na radu na plovnim objektima, protupožarna zaštita i drugim propisima.

Član 5.

Za pružanje usluga iz člana 1. stava 1. ovoga pravilnika plovni objekti moraju biti uređeni i opremljeni tako da omogućuju racionalno korištenje prostora, nesmetano kretanje turista i putnika, nesmetan prijenos materijala, higijensko manipuliranje namirnicama, čuvanje robe od kvarenja, zaštita zdravlja turista i putnika te stručno usluživanje ovih.

Član 6.

Plovni objekt mora imati odgovarajući spremnik (rezervoar, tank) za vodu s dovoljnom kolićinom higijenski ispravne vode.

Član 7.

Plovni objekt mora imati odgovarajući spremnik (tank) za otpadne vode.

Član 8.

Na plovnom objektu mora biti dovoljan broj posuda za otpatke i smeće s poklopcem.

Otpad i smeće s plovnog objekta mora se deponirati na kopnu na za to propisanim mjestima. Posude za otpad i smeće moraju se čistiti i dezinficirati.

Član 9.

Na plovnom objektu mora biti osigurano sjedeće mjesto za svakog turista i putnika.

Član 10.

Plovni objekt mora imati ormarić s propisanim lijekovima i opremom za prvu pomoć.

Član 11.

Osoblje na plovnom objektu koje radi sa živežnim namirnicama mora imati propisanu radnu odjeću, zdravstvene listove i položen tečaj o stjecanju osnovnog znanja o higijeni namirnica i osobnoj higijeni osoba.

Član 12.

Plovni objekt mora imati garderobne ormariće.

Član 13.

Na svim vratima trebaju se nalaziti natpisi koji pokazuju namjenu prostorija.

III. POSEBNI TEHNIČKI I ZDRAVSTVENO-TEHNIČKI UVJETI

1. Usluge pića i napitaka

Član 14.

Za pružanje usluga pića i napitaka plovni objekt mora imati:

- rashladni uredaj za piće i napitke,

- priručno skladište ili prostor za čuvanje pića i napitaka,

- sudoper, ako se na plovnom objektu uslužuje s priborom koji je za višekratnu upotrebu.

2. Usluge prehrane

Član 15.

Za pružanje usluga prehrane plovni objekt mora imati:

- prostor za pripremanje jela.

- rashladni uređaj za čuvanje namirnica,

- priručno skladište ili prostor za čuvanje namirnica,

- termički uređaj i odgovarajući pult za pripremanje jela,

- sudoper za pranje bijelog i sudoper za pranje crnog suđa, odvojeni pregradom, ako se na plovnom objektu priprema hrana, odnosno ako se na plovnom objektu uslužuje s priborom koji je za višekratnu upotrebu.

3. Usluge smještaja

Član 16.

Za pružanje usluga smještaja (noćenja) plovni objekt mora imati:

- uređaj za pripremanje tople vode,

- na svakih 20 kreveta najmanje jedan zahod,

- zahodi moraju biti posebno označeni, direktno zračeni i preko noći osvijetljeni,

- kabine za noćenje turista ili putnika s najviše dva kreveta u kabini,

- na svakih 30 kreveta najmanje jedan tuš. Tuš mora biti u tuš kabini s vratima ili zastorom. U prostoriji s tušem mora se nalaziti: kutija za sapun, rešetka na podu, kuke za vješanje ručnika i rublja.

Član 17.

Zahod mora imati:

- zahodsku školjku,

- kutiju s toaletnim papirom,

- toaletnu četku sa stalkom,

- 2 kuke za vješanje odijela.

Član 18.

U kabinama osim kreveta mora biti

- ormar za garderobu s vješalicama.

- stolić,

- ogledalo s policom.

- umivaonik s tekućom toplom i hladnom vodom,

- koš za smeće,

- šuko utičnica za električne aparate,

- svjetiljka,

- posteljina za krevet.

- jedan veliki i jedan mali ručnik za svaki krevet.

Član 19.

Svi zatvoreni prostori na plovnom objektu u kojima borave turisti i putnici moraju imati osiguranu prirodnu ili mehaničku ventilaciju koja omogućuje dovod svježeg zraka.

Član 20.

Prostori prostorije na plovnom objektu u kojima je nemoguće osigurati prirodnu rasvjetu, moraju biti na odgovarajući način umjetno osvijetljeni.

Član 21.

lzloženi dijelovi palube plovnog objekta predviđeni za boravak i odmor turista i putnika trebaju biti opremljeni platnenim zaštitnim krovom. Prostori za boravak i odmor turista ili putnika na izloženim dijelovima palube moraju imati sjedeća mjesta za najmanje 50% turista ili putnika u odnosu na broj kreveta na plovnom objektu.

4. Usluge pansiona

Član 22.

Za pružanje usluga pansiona, plovni objekt mora imati:

- blagovaonicu odnosno prostoriju za usluživanje gostiju,

- kuhinju za pripremanje hrane,

- spremište za hranu kapaciteta koji odgovara broju gostiju,

- rashladni uredaj za čuvanje namirnica i pića.

- točionik.

U pogledu pružanja usluga smještaja (noćenja) turistima i putnicima u okviru pansionskih usluga, primjenjuju se odredbe člana 16. do 21. ovoga pravilnika.

Član 23.

Kuhinja mora imati:

- termički uređaj za pripremanje jela i napu odgovarajućeg kapaciteta odzračivanja iznad termičkog uređaja ili prirodnu ventilaciju,

- sudoper za pranje bijelog i sudoper za pranje crnog suda, odvojeni pregradom i s mješalicom za toplu i hladnu vodu i obaveznom primjenom dezinfekcijskog sredstva,

- police ili ormare za sušenje ili smještaj posuda,

- hladnjak odgovarajućih dimenzija za kapacitet kuhinje

Zračenje kuhinje mora biti izvedeno tako da zrak iz kuhinje ne ulazi u blagovaonicu.

Član 24.

Blagovaonica odnosno prostorija za usluživanje gostiju mora imati:

- odgovarajući broj stolova. stolica ili klupa,

- dobro ozračenje i osvjetljenje,

- pod od materijala koji se lako ćisti.

Gostima se kod usluživanja hrane mora staviti na raspolaganje standardni ubrus od celulozne vate ili platneni ubrus. Pribor za jelo (žlice, vilice, noževi i dr.) mora biti od nekorodirajućih legura. Stolovi u blagovaonici odnosno prostoriji za usluživanje moraju biti pokriveni tekstilnim stolnjacima ili podlošcima (tekstilni ili papirnati) ispod pribora i posuda za jelu. Ako se točionik nalazi u blagovaonici ili prostoriji za usluživanje, iz njega se mogu neposredno usluživati gosti, pod uvjetom da je dovoljno udaljen od stolova na kojima se gosti uslužuju hranom.

Iznimno, blagovaonica na plovnom objektu može biti smještena na otvorenom, ali natkrivenom prostoru u kom slučaju ne mora ispunjavati uvjete iz stava 1. alineje 2 ovoga člana.

Član 25.

Spremište za hranu mora biti odvojeno od kuhinje i dovoljno zračno. Ono mora imati odgovarajuće police odnosno regale za smještaj namirnica i pića. Za održavanje lako pokvarljivih namirnica i pića mora se postaviti rashladne komore i hladnjaci odgovarajućeg kapaciteta i broja, da bi se zadovoljilo uvjete nemiješanja namirnica različitog porijekla.

Član 26.

Točionik mora biti ureden i opremljen uredaj u kojem se pripremaju i uslužuju pića i napici.

Točionik mora imati dvodijelno korito za pranje čaša s mješalicom za toplu i hladnu vodu, rashladni i druge uredaje. te odgovarajuću opremu za odlaganje pića i napitaka

Ako se iz točionika neposredno uslužuju gosti, točionik mora imati odgovarajući pult.

U točioniku mora biti aparat za napitke. Točionik mora biti od materijala koji se lako čisti.

IV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 27.

U postojećim plovnim objektima tehnički i zdravstveno-tehnički uvjeti za pružanje turistima i putnicima usluga iz člana 1 ovoga pravilnika moraju se uskladiti s odredbama ovoga pravilnika u roku od šest mjeseci od dana njegova stupanja na snagu.

Član 28.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama"

Klasa: 334-01/89-01

Urbroj: 529-01-89-1

Zagreb, 26 ožujka 1990.

Predsjednik Republičkog komiteta za turizam

mr Ivo Ljubišić, v. r.