Pravilnik o kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma

NN 24/1990 (28.5.1990.), Pravilnik o kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma

REPUBLIČKI KOMITET ZA TURIZAM

Na temelju člana 92. stava 4 Zakona o ugostiteljskoj i turističkoj djelatnosti ("Narodne novine", br. 28/88), Republički komitet za turizam, uz prethodnu suglasnost Republičkog komiteta za pomorstvo. saobraćaj i veze. na sjednici održanoj 26. ožujka 1990. godine, donio je

PRAVILNIK

o kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma

Član 1.

Plovni objekti nautičkog turizma razvrstavaju se u kategorije za potrebe ovoga pravilnika.

Član 2.

Plovni objekti nautičkog turizma razvrstavaju se u slijedeće kategorije : 1. Rekreacijski plovni objekti, 2. Natjecateljski plovni objekti, 3. Jahte. 4. Izletnički plovni objekti, 5. Plovni objekti za turistička krstarenja.

Član 3.

Rekreacijski plovni objekti su plovila jednostavne konstrukcije koja se pokreću ljudskom snagom ili vjetrom, a služe za zabavu i rekreaciju u blizini obale (jedrilice, čamci, sandoline, bicikli na vodi, daske za jedrenje i sl.).

Član 4.

Natjecateljski plovni objekti su čamci koji imaju određenu domaću ili međunarodnu klasu, a pokreću se ljudskom snagom, vjetrom ili motorom i služe za sport, sportska natjecanja i obuku natjecatelja (jedrilice, kanui, kajaci, čamci i sl.).

Član 5.

Jahte su plovni objekti koji su opremljeni za duži boravak posade i putnika (jahte na motorni pogon, jahte na pogon vjetra).

Član 6.

Izletnički plovni objekti su brodovi ili čamci koji služe za prijevoz turista ili dnevna krstarenja sa izletničkim sadržajima (taksi, čamci i brodovi za jednodnevne izlete).

Član 7.

Plovni objekti za turistička krstarenja su plovni objekti sa posadom koji prevoze turiste na krstarenjima i kružnim putovanjima, a opremljeni su za višednevni boravak posade i turista.

Član 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 334-01/89-01

Ubroj: 529-01-89-1

Zagreb, 26. ožujka 1990.

Predsjednik Republičkog komiteta za turizam

mr Ivo Ljubišić, v. r.