Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim tehničkim uvjetima i o kategorizaciji ugostiteljskih objekata

NN 24/1990 (28.5.1990.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim tehničkim uvjetima i o kategorizaciji ugostiteljskih objekata

REPUBLIČKI KOMITET ZA TURIZAM

Na temelju člana 21. stava 1. i člana 22. stava 2. Zakona o ugostiteljskoj i turističkoj djelatnosti ("Narodne novine", br 28/88), Republički komitet za turizam po prethodno pribavljenom mišljenju Privredne komore Hrvatske, na sjednici održanoj 26. ožujka 1990. godine. donio je

PRAVILNIK

o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim tehničkim uvjetima i o kategorizaciji ugostiteljskih objekata

Član 1.

U Pravilniku o minimalnim tehničkim uvjetima i o kategorˇizaciji ugostiteljskih objekata ("Narodne novine", br 22/89), iza člana 14 dodaje se novi član koji glasi "Član 14a Prostorije u ugostiteljskim objektima u kojima se noću iza 23.00 sata emitira glazba ili izvodi zabavni program moraju imati zvučnu izolaciju koja sprečava širenje zvuka izvan ovih prostorija. Iznimno od odredbe stava 1. ovoga člana, prostorije u ugostiteljskim objektima koji se nalaze izvan naseljenih mjesta i smještajnih objekata, za emitiranje glazbe ili izvodenje zabavnog programa ne moraju imati zvučnu izolaciju"

Član 2.

Iza člana 365. dodaje se novi član koji glasi: "Član 365a. Prostorije u kampovima u kojima se emitira glazba ili izvodi zabavni program noću iza 23,00 sata moraju imati zvučnu izolaciju koja sprečava širenje zvuka izvan ovih prostorija. Iznimno od odredbe stava 1 ovoga člana. prostorije u kampovima koji se nalaze izvan naseljenih mjesta i smještajnih objekata. za emitiranje glazbe ili izvodenje zabavnog programa ne moraju imati zvučnu izolaciju."

Član 3.

U članu 398. riječi "odredbe člana 15." zamjernjuju se riječima "odredbe člana 14a.".

Član 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana nakon objave u Narodnim novinama"

Klasa: 334-01/89-01/23

Urbroj: 529-01-89-1

Zagreb, 26. ožujka 1990.

Predsjednik Republičkog komiteta za turizam

mr Ivo Ljubišić, v. r.